تماس با ما
Carol

شماره تلفن : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

آموزش FDA - 117 قوانین و مقررات

June 2, 2020

مقررات 117 نسخه به روز شده از 110 تنظیم مقررات است ، و تغییرات آن عمدتا در جنبه های زیر منعکس شده است: 1 ، تقویت مفهوم "پیشگیری اول" ، اضافه کردن محتوای "اقدامات کنترل پیشگیرانه" ، شرکت ها را ملزم به برقراری ایمنی مواد غذایی می کند برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل خطرات غذایی که آنها تولید می کنند ، پردازش می کنند ، بسته بندی یا ذخیره می کنند و اقدامات پیشگیرانه ای را برای از بین بردن این خطرات تهیه می کنند. 2. افزایش الزامات برای کنترل آلرژن؛ 3 - از موسسات خود برای ایجاد "برنامه زنجیره تأمین" برای مواد اولیه و کمکی که نیاز به اقدامات کنترل پیشگیرانه براساس ریسک دارند ، استفاده کرده و فعالیت های تأیید مانند بررسی اسناد ، بررسی در محل ، نمونه گیری و آزمایش را انجام دهید.