تماس با ما
Carol

شماره تلفن : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

آموزش ایمنی و مته آتش نشانی

November 2, 2020

به منظور ارتقا consciousness سطح آگاهی ایمنی کارکنان ، تقویت آگاهی از ایمنی در برابر آتش کارکنان و توانایی خودیاری ، بعد از ظهر 31 اکتبر ، شرکت ما Jiaxing Hengjie از مرکز حفاظت در برابر حریق خانم Hu برای اجرای آموزش های ایمنی در برابر آتش دعوت کرد ، دانش اولیه در مورد خاموش کردن آتش ، کارمندان شرکت را با استفاده از روش استفاده از کپسول های آتش نشانی و سایر تجهیزات آتش نشانی ، افزایش آگاهی از ایمنی کارکنان و بهبود توانایی مقابله با آتش اضطراری فشار آشنا می کنند.