تماس با ما
Carol

شماره تلفن : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

کنفرانس انتشار نتایج ناب تولیدات در سه ماهه سوم سال 2020

October 31, 2020

جیاکسینگ هنجی به تازگی بعد از ظهر سومین سوم خلاصه اصلاح ناب و بهبود مداحی را در اتاق کنفرانس در طبقه دوم مرکز اداری برگزار کرد.شرکت کنندگان در این جلسه شامل رهبران ارشد ، مدیران کارگاه ها ، رهبران تیم و کلیه کارکنان خط مقدم هستند.این کنفرانس تمجید عمدتا برای نمایش دستاوردها ، مرور دوره ، جمع بندی گذشته و نگاه به آینده است.بیشتر کارکنان شرکت را به اطمینان خاطر ، سخت کوشی عملی برای تشویق اجرای کار تولید ناب برای دستیابی به نتایج بیشتر ترغیب کنید.