تماس با ما
Carol

شماره تلفن : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

فعالیت های بازی های خنده دار طبقه بندی زباله

December 1, 2020

برای اینکه مردم معنی و استاندارد طبقه بندی زباله را درک کنند ، بفهمید که زباله های قابل بازیافت ، زباله های دیگر ، زباله های آشپزخانه و زباله های مضر شامل چیست ، تا افراد را به سمت ایجاد عادت خوب در طبقه بندی و قرار دادن انواع زباله ها در خود راهنمایی کند. زندگی آینده ، ما برگزار شدفعالیت های بازی های خنده دار طبقه بندی زبالهدر تاریخ 30 نوامبر 2020

فعالیت ها محتوا: شطرنج پرواز سرگرم کننده،من در مرتب سازی زباله بهترین هستم وشادی در یک دایره. و جوایز زیادی نیز در نظر گرفته شده است.ما چیزهای زیادی در مورد طبقه بندی زباله در بازی آموختیم.